Grafiki i mapy kolorowane, dedykacje odręczne, autografy, malarstwo na papierze,
czyli akwarela, gwasz, tempera, akryl, spośród grafik, drzeworyt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, linoryt, litografia, staloryt, heliograwiura itd., rysunki, np. węgiel, kredka, sepia, pastel, oraz rękopisy, autografy, dyplomy, świadectwa, dokumenty, plany i szkice odręczne, nuty, dzienniki, banknoty, znaczki pocztowe - to przedmioty wymagające szczególnego traktowania ze względu na swą niską trwałość, narażone zwłaszcza na rozmycie, wytarcie, zmiany barwy warstwy malarskiej, rysunkowej, graficznej.