Odtwarzanie rekonstrukcja grzbietów skórzanych PRZED